спектакли / премиери / профили на актьори / онлайн билети за театър

ПЛАГИАТ от ЖАН-ПИЕР МАРТИНЕС

От както е публикуван първия му роман и е спечелил наградата Гонкур,
Александър си създава репутация на успешен автор и жъне плодовете на успеха
си. Очакват го в Министерството на Културата за да му бъде връчен Ордена на
Изкуствата и Литературата. Тогава го посещава непозната жена, която
застрашава успеха му….