спектакли / премиери / профили на актьори / онлайн билети за театър

Защита на личните данни

1. Събиране на информация
Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате в нашия сайт, правите
онлайн покупка, включвате се в конкурс и/или се отписвате.
Събраната информация включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер и/или
данни на дебитна/кредитна карта.

 

2. Използване на информацията
Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана да:
Да получим и да я потвърдим ;
Изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които ползвате;
Изпращане на персонални рекламни съобщения;
Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;
Да подобрим нашия уеб сайт;
Да проведем конкурс, промоция или проучване
Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка;
Да се свържем с вас чрез имейл
или телефон;

3. Поверителност при извършване на електронна търговия.
Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната
Ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или 

предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето 

изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или транзакция.

4. Разкриване пред трети страни
Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична
идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети
страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия
бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна
конфиденциалност.
Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които е трябва
да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни
действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална
заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите
условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

5. Защита на информацията
Ние въвеждаме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация
защитена. Компютрите/сървърите, използвани за
съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

Използваме ли бисквитки? Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт 

и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват
преживяването на потребителите като проследяват и таргетират неговите/нейните
интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато
и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

6. Съгласие
Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.

7. Оттегляна на съгласие
Ако, в който и да е момент, решите, че искате да оттеглите съгласието си по Общия
регламент на защита на личните данни , моля да ни изпратите съобщение на
е-майл: info@teatral.bg